عنوان شغلتعداد درخواستمردزنواحد درخواست کنندهتاریخ ثبت
مسئول اجراء 1 مهندس عمران 1402/01/02
مسئول نقشه برداری 1 مهندس نقشه برداری 1402/01/02
مباشر عملیات 1 1402/01/02
مدیر ماشین آلات 1 1402/01/02
مکانیک سنگین 1 1402/01/02
مکانیک نیمه سنگین 1 1402/01/02
باطری ساز 1 1402/01/02