الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • background
  خوش آمدید
  شرکت آبادگران نصر کوثر سهامی خاص
  Abadgharan Nasr Kosar Co . AbNKCo
  دفتر مرکزی واقع در شهر تهران
 • background
  خط مشی شرکت
  افزایش بهره وری
  افزایش رضایت ذینفعان
  بهبود مستمر توانمندیها
 • background
  پراکندگی استانی پروژه ها
  استان های تهران ، مازندران ، قم، فارس
  و استان های خوزستان ، لرستان و کرمانشاه
  راهسازی ، شبکه های آبیاری ، کانال ، سد و ...

رتبه و صلاحیت پیمانکاری

اخذشده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راه بردی

پایه یک رشته آب
پایه دو رشته ساختمان و ابنیه
پایه پنج رشته نفت و گاز
پایه یک رشته راه و ترابری
پایه چهار رشته تاسیسات و تجهیزات
پایه پنج رشته کشاورزی

محور فعالیتهای

این شرکت به شرح زیر می باشد:

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، طراحی ، اجرای پروژه بصورت ساخت ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی در داخل و خارج از کشور مشتمل بر رشته های مختلف عمرانی (حمل و نقل ، آب ، تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و ساختمان و کشاورزی) و... .

درباره شرکت

آبادگران نصر کوثر

این شرکت بعنوان شرکت سهامی خاص تحت پوشش موسسه جهاد نصر در سال 1378 با شماره 149909 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. این شرکت با دارا بودن منابع انسانی متخصص و متعهد ، امکانات و ماشین آلات مناسب ، رتبه و صلاحیت بالا و برخورداری از توان بالای فنی و مهندسی به عنوان یک شرکت پیمانکار توانمند در کلیه پروژه های عمرانی و زیربنایی مشغول فعالیت می باشد.

برخی از پروژه های خاتمه یافته

شرکت

کانال درجه 1 بطول 8 کیلومتر ، کانال درجه 2 بطول 28 کیلومتر ، زهکشهای درجه 2 بطول 8 کیلومتر ، تاسیات و ابنیه فنی ، تجهیزات هیدرومکانیکی و نصب دریچه ها و ...

اعضاء هیات مدیره

image مدیر عامل
Hadi_rezaee_eng@yahoo.com

معاونت فنی و اجرایی

image رئیس هیات مدیره
info@abnkco.com

خلاصه ای از سوابق کاری : رئیس هیات مدیره در شرکت آبادگران نصر کوثر ، عضو هیات مدیره در شرکت حمل و نقل ، مدیرعامل در شرکت سرمایه گذاری آزادراهها ، عضو هیات مدیره در سازمان توسعه راههای ایران ، ردیس کمیسیون ماده 31 در وزارت جهاد ، مدیرعامل ردیس هیات مدیره در وزارت راه ، ردیس گروه آموزش علمی کاربردی جهاد در وزارت جهاد ، مدیر کل ماشین آلات و پشتیبانی در وزارت جهاد ، معاون مدیر کل ماشین آلات در وزارت جهاد ، عضو هیات مدیره در موسسه جهاد نصر ، نماینده وزیر در کمیسیون معاملات و دبیر کمبسیون وزارت جهاد ، مدیر هنرستان در آموزش پرورش

image نائب رئیس هیات مدیره
info@abnkco.com


خلاصه ای از سوابق کاری : مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت جهاد نصر لرستان به مدت 20 سال ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان جهاد به مدت 8 سال ، عضو هیات مدیره شرکت توسعه و عمران لرستان به مدت 4 سال ، عضو کمیته فرهنگی جهاد ویسیان ، مدیر جهاد کاکاشرف ، مدیر جهاد ویسیان ، مدیر جهاد پلدختر ، مدیر جهاد الیگودرز و مدیر جهاد خرم آباد.

image عضو هیات مدیره
nataj@abnkco.com


خلاصه ای از سوابق کاری : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سرپرست کارگاههای راهسازی ، مدیر دفتر فنی شرکت جهاد نصر کوثر ، مدیر پروژه 696 واحدی مسکن مهر ، مدیر پروژه آماده سازی 560 هکتار اراضی فاز 7 شهر جدید هشتگرد ، مدیر پروژه ساماندهی سرشاخه تونل 17 شهریور

image عضو هیات مدیره
info@abnkco.com


خلاصه ای از سوابق کاری :