الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

راه

آماده سازی هشنگرد آماده سازی هشتگرد آماده سازی هشتگرد

عملیات زیرسازی معابر

فاز 7 شهر جدید هشتگرد

عملیات اجرای

حفاری فاضلاب

عملیات

جدول گذاریاجرای عملیات آماده سازی 500 هکتار از اراضی مسکن مهر فاز7 شهر جدید هشتگرد


مشخصات پروژه

طراحی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی معابر ، جوی ، زیرسازی و آسفالت و تاسیسات زیربنایی (شبکه های آب ، برق ، فاضلاب ، گاز و تلفن) و...


  • کارفرما : شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  • مشاور : مهندسین مشاور امکو
  • محل اجراء : استان البرز ، شهر جدید هشتگرد

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design