الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ساختمان و ابنیه

696 واحدی مسکن مهر

شهر جدید هشتگرد

اجرای فونداسیون

مسکن مهر شهر جدید

نمای از

بلوکهای درحال ساختطراحی و ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی شهر جدید هشتگردمشخصات پروژه


احداث 696 واحد مسکونی در 29 بلوک شش طبقه با میانگین متراژ 95 متر مربع با سازه صنعتی و دیوار برشی ثقلی .


  • کارفرما : شرکت عمران شهر جدید هشتگرد .
  • مشاور : مهندسین مشاور طاق بنا .
  • محل اجراء : استان البرز ، شهر جدید هشتگرد .

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design