الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

درباره شرکت

دفتر مدیرعامل جلسه هیات مدیره جلسه هیات مدیره

مهندس هادی رضایی

مدیر عامل شرکت آبادگران نصر کوثر

مهندس محسن آقاخانی

رئیس هیات مدیره شرکت

برگزاری جلسه هیات مدیره

در حوزه مدیریت شرکت آبادگران نصر کوثر

آشنائی با شرکت آبادگران نصر کوثر

شرکت آبادگران نصر کوثر بعنوان شرکت سهامی خاص تحت پوشش موسسه جهاد نصر در سال 1378 با شماره 149909 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید.

این شرکت با دارا بودن منابع انسانی متخصص و متعهد ، امکانات و ماشین آلات مناسب ، رتبه و صلاحیت بالا و برخورداری از توان بالای فنی و مهندسی به عنوان یک شرکت پیمانکار توانمند در کلیه پروژه های عمرانی و زیربنایی مشغول فعالیت می باشد.

در سال 1389 ، مطابق اصل 44 قانون اساسی بخشی از سهام شرکت به خانواده معزز شهدا و ایثارگران و کارکنان واگذار و درحال حاضر حدود 71 درصداز سهام متعلق به بخش خصوصی می باشد.

مهندس هادی رضایی مدیرعامل

Email : yousefi@abnkco.com
مدیرعامل

خلاصه ای از سوابق :


  • )

محور فعالیت

برخی از زمینه فعالیت های شرکت
  • 80% احداث راههای اصلی و فرعی ، ابنیه و پلهای بزرگ
  • طراحی و اجرای پروژه های انبوه سازی مسکن 70%
  • احداث کانالهای آبیاری و زهکشی و سدهای بتنی و خاکی 90%
  • انجام فعالیتهای مطالعاتی طراحی و مشاوره در زمینه فنی و مهندسی 60%

آشنایی با

اعضای هیات مدیر
اعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره شرکت
مهندس محسن آقاخانی

خلاصه ای از سوابق کاری : رئیس هیات مدیره در شرکت آبادگران نصر کوثر ، عضو هیات مدیره در شرکت حمل و نقل ، مدیرعامل در شرکت سرمایه گذاری آزادراهها ، عضو هیات مدیره در سازمان توسعه راههای ایران ، ردیس کمیسیون ماده 31 در وزارت جهاد ، مدیرعامل ردیس هیات مدیره در وزارت راه ، ردیس گروه آموزش علمی کاربردی جهاد در وزارت جهاد ، مدیر کل ماشین آلات و پشتیبانی در وزارت جهاد ، معاون مدیر کل ماشین آلات در وزارت جهاد ، عضو هیات مدیره در موسسه جهاد نصر ، نماینده وزیر در کمیسیون معاملات و دبیر کمبسیون وزارت جهاد ، مدیر هنرستان در آموزش پرورش و...

Email : info@abnkco.com

اعضای هیات مدیره
نائب رئیس هیات مدیره
مهندس نعمت اله روئین

خلاصه ای از سوابق کاری : مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت جهاد نصر لرستان به مدت 20 سال ، مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان جهاد به مدت 8 سال ، عضو هیات مدیره شرکت توسعه و عمران لرستان به مدت 4 سال ، عضو کمیته فرهنگی جهاد ویسیان ، مدیر جهاد کاکاشرف ، مدیر جهاد ویسیان ، مدیر جهاد پلدختر ، مدیر جهاد الیگودرز و مدیر جهاد خرم آباد.

Email : info@abnkco.com

اعضای هیات مدیره
عضو هیات مدیره
مهندس محمد تقی کرمی

خلاصه ای از سوابق کاری :

Email ; info@abnkco.com

اعضای هیات مدیره
عضو هیات مدیره
مهندس علی نتاج

خلاصه ای از سوابق کاری : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، سرپرست کارگاههای راهسازی ، مدیر دفتر فنی شرکت آبادگران نصر کوثر ، مدیر پروژه 696 واحدی مسکن مهر ، مدیر پروژه آماده سازی 560 هکتار اراضی فاز 7 شهرجدید هشتگرد ، مدیر پروژه ساماندهی سرشاخه تونل 17 شهریور.

Email : nataj@abnkco.com