الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آب

portfolio image portfolio image portfolio-image


بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه


مشخصات پروژه

بهسازی ساختمان قدیمی و اجرای فضای پخت رستوران پالایشگاه دوم همراه با تاسیسات مکانیک و برقی


  • کارفرما : شرکت مجتمع پارس جنوبی
  • مشاور : واحد مهندسی و خدمات فنی پالایشگاه دوم
  • محل اجراء : استان بوشهر

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design