الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آب

portfolio image portfolio image portfolio-image


احداث سازه های کالورت انتقال آب به کانون ریزگرد استان خوزستان


مشخصات پروژه

جهت طرح تثبیت کانونهای بحرانی گرد و غبار با منشا داخلی احداث سازه کالورت، پل عابر پیاده و پل عبوری لوله آب جهت عبور کانال انتقال آب کانونهای ریزگرد


  • کارفرما : موسسه جهاد نصر
  • مشاور : شرکت مهندسین مشاور ساز آب پردازان
  • محل اجراء : استان خوزستان

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design