الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آب

گلیران گلیران گلیراناحداث راه دسترسی به معدن گلیران مازندران


مشخصات پروژه

معدن گلیران یکی از مهمترین معادن زغال سنگ در کشور است. احداث این راه به طول 27 کیلومتر روستای فیروزجاه بابل را به معدن گلیران متصل می کند . می توان از اهداف مهم این طرح را بصورت ذیل خلاصه نمود

.تسهیل در عبور و مرور از طریق یک مسیر ارتباطی ایمن با کیفیت وسریع .ارتقاء ضریب ایمنی جاده ای . صرفه جویی در مصرف منابع ملی . دسترسی چند روستا به راه ایمن . افزایش ایمنی در عبور و مرور . افزایش رونق اقتصادی منطقه به واسطه عبور و مرور راحت تر
عملیات اصلی پروژه به شرح ذیل می باشد:
1- بهسازی جاده به طول 27 کیلومتر به عرض 2 خط عبور 75/2 متر.
2- ترانشه برداری خاکبرداری و خاکریزی و اجرای گابیون در طول مسیر.
3- احداث ابنیه فنی و عملیات روسازی.
4-نصب علاپم ایمنی و راهنمایی و رانندگی.


  • کارفرما : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
  • مشاور : مهندسین مشاور طرح نواندیشان
  • محل اجراء : استان مازندران - بابل

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design