الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

راه

مسکن ملی شهر جدید هشتگرد مسکن ملی شهر جدید هشتگرد مسکن ملی شهر جدید هشتگرد

مسکن ملیمسکن ملی 768 واحدی مسکونی شهر جدید هشتگرد


مشخصات پروژه

ساخت و تکمیل 768 واحد مسکونی و پیلوت به متراژ 92،160 متر مربع در 14 بلوک 5 طبقه اسکلت بتنی


  • کارفرما : شزکت توسعه گران عمران ستاد
  • مشاور : شرکت فناوران طرح جامع
  • محل اجراء : استان البرز ، شهر جدید هشتگرد

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design