الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آب

زایل زابل زابل

لوله گذاری

شروع پروژه

>


احداث خط لوله انتقال گاز 24 اینچ دوراهی دشتک - زابل به روش Epc


مشخصات پروژه

احداث مسیر به طول 110 کیلومتر به حجم 1،200،000 متر مکعب. احداث کانال به طول 110 کیلومتر به حجم 215،089 متر مکعب . عملیات مکانیکال خط لوله 24 اینچ گاز به طول 110 کیلومتر . احداث ایستگاه تعلیل فشار زابل (100000 مترمکعب بر ساعت) . اجرای کابل فیبر نوری در طول مسیر خط. اجراء و نصب شبکه انتقال برق 20 بطول 30 کیلومتر . تهیه و اجرای 3100 متر مربع دیوار پیش ساخته به ارتفاع 3 متر . نصب شیرهای میان مسیری و نصب رسیور لانچر


  • کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران/شرکت دانیال پترو
  • مشاور : شرکت مهندسان مشاور سی سخت
  • محل اجراء : استان سیستان و بلوچستان ، دشتک-زاهدان ،

  • Portfolio Project Title Web Design
  • Portfolio Project Title Graphic Design